สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในการปกครองทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเบ็น

หมู่ที่ 2 บ้านโคกเที่ยง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำใส

หมู่ที่ 4 บ้านปากบุ่ง

หมู่ที่ 5 บ้านนาเจริญ

หมู่ที่ 6 บ้านดอนม่วง

หมู่ที่ 7 บ้านป่ากุง

หมู่ที่ 8 บ้านสุ่งช้าง

หมู่ที่ 9 บ้านคันไร่ (ใต้)

หมู่ที่ 10 บ้านดอนชี

หมู่ที่ 11 บ้านคันไร่ (เหนือ)

หมู่ที่ 12 บ้านหนองโดน

หมู่ที่ 13 บ้านโชครังสรรค์

หมู่ที่ 14 บ้านสุขเกษม

หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ภูทอง

หมู่ที่ 16 บ้านหนองนกเขียน

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่บ้านดอนชี หมู่ที่ 10 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 15 กิโลเมตร โทรศัพท์/โทรสาร : 045-251997 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009835837758&fref=ts E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เขตการปกครอง

มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในการปกครอง จำนวน 16 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 3,741 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 11,942 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 6,103 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 5,839 คน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอสิรินธร ณ วันที่ 18 พ.ค. 2565) และมีพื้นที่ประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร

 

ทิศเหนือ          ติดกับตำบลคำเขื่อนแก้ว  อำเภอสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้             ติดกับตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลนิคมลำโดมน้อย  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก     ติดกับตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ITA

จำนวนผู้เข้าชม

1058047
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
513
966
4022
1046996
513
32899
1058047

Your IP: 172.70.188.92
2023-06-01 12:18