สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ศุภลักษณ์

  ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ศุภลักษณ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 063-7400189
  • นางภูมิใจ ทองทับ

   นางภูมิใจ ทองทับ

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 098 6019561
   • นางอรวรรณ ปิ่นอนันต์สกุล

    นางอรวรรณ ปิ่นอนันต์สกุล

    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 09403282398
    • นายปรเมศร ดอนแก้ว

     นายปรเมศร ดอนแก้ว

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0936699502
     • นางสาวทัศนีย์ จันทะสม

      นางสาวทัศนีย์ จันทะสม

      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 0800045859
    • นางเทียมใจ วิลามาตย์

     นางเทียมใจ วิลามาตย์

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 090 2742329
     • จ่าเอกอุทัย แย้มจับ

      จ่าเอกอุทัย แย้มจับ

      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 094 2645667
    • นางสุภาพ ราชมณเฑียร

     นางสุภาพ ราชมณเฑียร

     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 086 8715372
     • จ่าสิบตรีภูวนาท สุดโคตร

      จ่าสิบตรีภูวนาท สุดโคตร

      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างตามภารกิจและคนงานทั่วไป

 • นายยุทธภพ ทองหมื่น

  นายยุทธภพ ทองหมื่น

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  • น.ส.มลณภรณ์ ฝางคำ

   น.ส.มลณภรณ์ ฝางคำ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวเพชรไพลิน ชูลา

    นางสาวเพชรไพลิน ชูลา

    ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
    • นางอรทัย ทองเหลือ

     นางอรทัย ทองเหลือ

     แม่บ้าน
     • นายสงกรานต์ กองเพชร

      นายสงกรานต์ กองเพชร

      พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 0853149580
 • นางสาววารุณี จิตต์จันทร์

  นางสาววารุณี จิตต์จันทร์

  ผู้ช่วยนักการจัดการงานทั่วไป
  • น.ส.กัญญาวีร์ ทรายทอง

   น.ส.กัญญาวีร์ ทรายทอง

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   • นายวิชัย คำข่อง

    นายวิชัย คำข่อง

    คนงานทั่วไป
    • น.ส.กาญจนา พิกุล

     น.ส.กาญจนา พิกุล

     พนักงานจ้างเหมาแม่บ้าน
     • นายเปี่ยมชัย เหมือนลา

      นายเปี่ยมชัย เหมือนลา

      พนักงานขับรถ
 • น.ส.มาลัยลักษณ์ บรรเทา

  น.ส.มาลัยลักษณ์ บรรเทา

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • น.ส.นัญญาลักษณ์ ทรัพย์ศิริ

   น.ส.นัญญาลักษณ์ ทรัพย์ศิริ

   ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
   • นายพงศ์เสริฐ ล้อมวงค์

    นายพงศ์เสริฐ ล้อมวงค์

    คนงานทั่วไป
    • นายสุริยา คำเจริญ

     นายสุริยา คำเจริญ

     คนงานทั่วไป
     • นางสาวศศิธร บุญช่วย

      นางสาวศศิธร บุญช่วย

      ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล0619979334

พนักงานกู้ชีพ(1669)

 • นายเกรียงศักดิ์ ว่องไว

  นายเกรียงศักดิ์ ว่องไว

  คนงานทั่วไป(1669)
  • นายพรชัย ไชยโกฎิ

   นายพรชัย ไชยโกฎิ

   คนงานทั่วไป(1669)
 • นายพจน์ นันตระกูล

  นายพจน์ นันตระกูล

  คนงานทั่วไป(1669)
  • นายธีระพงษ์ ดวงคำ

   นายธีระพงษ์ ดวงคำ

   คนงานทั่วไป(1669)
 • นายบุญหลาย กรุณา

  นายบุญหลาย กรุณา

  คนงานทั่วไป(1669)
  • นายคำภู พูลศรี

   นายคำภู พูลศรี

   คนงานทั่วไป(1669)

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ITA

จำนวนผู้เข้าชม

1058055
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
521
966
4030
1046996
521
32899
1058055

Your IP: 162.158.106.220
2023-06-01 12:33