กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • น.ส.ศรัณยพัชร์  จันทร์แรม

  น.ส.ศรัณยพัชร์ จันทร์แรม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 081 6597096
  • น.ส.ผดุงขวัญ บุตรสิน

   น.ส.ผดุงขวัญ บุตรสิน

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ092 6181792
   • นายศุภณัฐ คงดี

    นายศุภณัฐ คงดี

    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 091 1359593
  • นายสิรวิชญ์ ยุตกิจ

   นายสิรวิชญ์ ยุตกิจ

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   • น.ส.พัชชราภรณ์ ทองรอง

    น.ส.พัชชราภรณ์ ทองรอง

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ065 7451969

  • นางสาวสุภัตรา ทรัพย์ศิริ

   นางสาวสุภัตรา ทรัพย์ศิริ

   ครูชำนาญการ 094 9032549
  • นางสุชาดา ดวงคำ

   นางสุชาดา ดวงคำ

   ครู087 4407544
  • นางกฤตณภัทร แสงทอง

   นางกฤตณภัทร แสงทอง

   ครู 0853139188
  • น.ส.ปรียาฤทัย ไชยเชาว์ณรงค์

   น.ส.ปรียาฤทัย ไชยเชาว์ณรงค์

   ครูชำนาญการ 0898491959
  • นางสุธาสินี ชาตะพันธ์

   นางสุธาสินี ชาตะพันธ์

   ครูชำนาญการ 0881197995
  • นางพนิตพร บุญจวบ

   นางพนิตพร บุญจวบ

   ครู 080 4760111
  • นางขนิดถา คำข่อง

   นางขนิดถา คำข่อง

   ครูชำนาญการ 094 2718679
  • นางปิยะนุช คำข่อง

   นางปิยะนุช คำข่อง

   ครู 094 3104439
  • นางสาวนิตยา ดวงคำ

   นางสาวนิตยา ดวงคำ

   ครู 081 4276182
  • นางสาวประไพรศรี ทะนงค์

   นางสาวประไพรศรี ทะนงค์

   ครูชำนาญการพิเศษ 085 4903091
  • น.ส.กัลยกร หมั่นตรอง

   น.ส.กัลยกร หมั่นตรอง

   ครู 083 3694319
  • นางพุทธา นนท์ศิริ

   นางพุทธา นนท์ศิริ

   ครูชำนาญการ 086 8665721
  • นางสาวสายชน จิตรจันทร์

   นางสาวสายชน จิตรจันทร์

   ครูชำนาญการ 089 7456641
  • นางขวัญชนก เหมือนลา

   นางขวัญชนก เหมือนลา

   ครูชำนาญการ 8082 3672189
  • นางสาวสุภาพร สัตยากุล

   นางสาวสุภาพร สัตยากุล

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางทิพย์ภาพร พากเพียร

   นางทิพย์ภาพร พากเพียร

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวปิยะพร ชาตะพันธ์

   นางสาวปิยะพร ชาตะพันธ์

   คนงานทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)
  • นางอริญญา คับพวง

   นางอริญญา คับพวง

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางจันทกานต์ นาล้วน

   นางจันทกานต์ นาล้วน

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางนารอน พันธุ์ไย

   นางนารอน พันธุ์ไย

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวรัตน์มณี จูมทอง

   นางสาวรัตน์มณี จูมทอง

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางไพรวรรณ โสภากันต์

   นางไพรวรรณ โสภากันต์

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางนิตติยา แสงใส

   นางนิตติยา แสงใส

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวณิชาภัทร ดวงคำ

   นางสาวณิชาภัทร ดวงคำ

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางบัวลัย เดชคำภู

   นางบัวลัย เดชคำภู

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางวาสนา ทองสวัสดิ์

   นางวาสนา ทองสวัสดิ์

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางวาสนา ไพรัตน์

   นางวาสนา ไพรัตน์

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวหทัยกาญจน์ คูณภาค

   นางสาวหทัยกาญจน์ คูณภาค

   ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)045251997
  • นางอรวรรณ ปิ่นอนันต์สกุล

   นางอรวรรณ ปิ่นอนันต์สกุล

   หัวหน้าสำนักปลัดฯ 09403282398

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ITA

จำนวนผู้เข้าชม

1306116
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1189
1937
8933
1287951
11576
51561
1306116

Your IP: 162.158.171.18
2023-12-07 20:44